Kloak

Vi klarer kloakarbejdet

VVS Aalborg er udover at være VVS’er også autoriseret kloakmester og kan løse alle former for kloakarbejde. Kloaksystemer skal fungere – uanset alder – og derfor har vi specialiseret også inden for området kloak, så vi kan hjælpe med reparation og vedligeholdelse af den nuværende kloak, samt etableringen af ny kloak. Som husejer, er du ansvarlig for, at din grunds afløbsinstallationer fungerer korrekt. Det står VVS Aalborg klar til at hjælpe med. Med vores mange års erfaring i faget, har vi stor viden om de forskellige kloaksystemer, og kan derfor rådgive og servicere efter behov.

Opdager du eksempelvis en skade på kloaknettet, så tager vi hånd om problemet. Vi tilbyder en bred vifte af løsninger inden for kloaksegmentet. Problemer med kloakken skal ofte løses hurtigst muligt, så der ikke forvoldes yderligere skade. Skader der i værste fald kan føre til oversvømmelser, rotteproblemer og fugt- og lugtgener. Hos VVS Aalborg får du arbejdet udført med kvalitet og effektivitet i højsædet. Vi stræber efter at klare opgaven med højst kvalitet til kortest tid, så kunderne får en god pris og et resultat, de er glade for. Har du en opgave, hvor du har brug for en autoriseret kloakmester, så er du velkommen til at kontakte os for at lave en aftale.

Modtag dit
uforpligtende tilbud

vvs aalborg kloak rørlægning

Etablering, rensning og reparation

Hos VVS Aalborg står vi klar til at løse enhver opgave inden for kloakarbejde – både store og små opgaver. Det kan være opgaver som reparation af brud, rensning af afløb eller nyanlæg af kloakker og brønde. Hvis der er mistanke om skader, foretager vi også tv-inspektioner. Endvidere har vi både spulevogne og rensemaskiner, der kan få en tilstoppet kloak klar igen på ingen tid. Vi tilpasser vores løsninger til kundens behov, så du får den bedste pris og det bedste resultat. VVS Aalborg er klar til at rykke ud til alle opgaver, og med en kloakmester på døgnvagt, kan vi være hurtigt fremme til akutte skader og stormskader.

TV-inspektion, kloakspuling, rottesikring… Hvad kan vi gøre for dig?

Vi tilbyder mange services inden for kloaksegmentet. Hvis du eksempelvis har mistanke om skader, rotter eller tilstopning af kloaksystemet, så kan vi tilbyde en TV-inspektion. En TV-inspektion kan afgøre, hvad skaden eller årsagen til problemet er, så vi kan finde den bedste løsning. Den kan blandt andet afgøre, om der er rotter i kloaksystemet, og vha. ordentligt rottesikring, kan vi sørge for, at de ikke kommer igen. Hvis du har problemer med rotter, er det ofte et tegn på et brud på kloakken. Dette kan blive dyrt, hvis ikke det stoppes i tide. Oftest er problemer med kloak grundet tilstoppede ledninger. Det sker, hvis ting smides i toilettet, som ikke kan nedbrydes naturligt. Vi foretager en grundig spuling af din kloak, så du igen har et velfungerende kloaksystem.

vvs aalborg kloak tv-inspektion
vvs aalborg kloak rensning

Undgå vand i kælderen

Når din ejendoms kloaksystem er under pres, er der mulighed for at få oversvømmelse af kældre og andre udsatte rum. Risikoen kan formindskes med forskellige tiltag. Det kan være et højvandsslukke, som kan forhindre, at kloakvandet kan løbe baglæns i kloakrøret. Det fungerer næsten som en sluse, som gør, at din kælder eller andre lavtliggende rum ikke oversvømmes. En anden mulighed er ved at etablere en regnvandsfaskine til at lede vandet væk. Med en faskine behøves afløbet ikke kobles til kloaknettet, derved sparer du på denne udgift. Det er en god løsning, hvis dit kloaksystem ikke er tilstrækkeligt ved kraftig regn, da det i stedet leder vandet væk fra bygningen. Derudover skåner det miljøet ved at holde grundvandet rent.